1010 Avenue of the Moon
New York, NY 10018 US.
Mon - Sat 8.00 - 18.00
Sunday CLOSED

Anketimize katılın ve Serinhisar’la ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

LEBLEBİNİN BAŞKENTİ

İlçemiz merkez nüfusunun yaklaşık yüzde 50’si leblebi üretimi ve leblebi üretimini destekleyici sektörlerden geçimini sağlamaktadır. Leblebi Sektörü; istihdam yaratma, yerel kaynakların değerlendirilmesi ve bölge ekonomisinde yaratılan katma değer açısından ilçemizin önde gelen sektörüdür.

YATAĞAN KILICI

Yatağan Baba’nın yadigarı olan demircilik sanatı yerleşimin kurulduğu tarihten beri devam etmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana; süngü, kama, bıçak vb. çelik malzeme gereksinimini karşılayan Yatağan mahallemizde yaklaşık 140 bıçak atölyesi mevcuttur.

KARYA KOYUNU

İlçemizin ekonomisine önemli katkı koyan diğer bir sektör küçükbaş hayvancılıktır. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülen Karya Koyunu Geliştirme Projesi bölgesi olan ilçemizde 200’den fazla hane küçükbaş hayvancılık ile uğraşmaktadır.

Certified Contractors

healthcare buildings

Importance of healthcare organizations dictates norms of design.

education buildings

You send kids to school and no worries that they might fall off the window.

Government Building

We are a company that offers design and build services on a serious level.

Parking Garage

The heavier the traffic, the more we need compact high-tech solutions.

Domestic buildings

With our housing you can be sure that your family has a safe and cozy house.

Interior Design

Not only are constructions sturdy,  but also interior solutions are elegant.

Green construction

If you want to be a leader, you need to keep up with the world green trends.

RESTAURANT FACILITIES

We can be innovative, creative and offer any kind of facilities for your restaurant.

Paydaşlarımız

Leader Yaklaşımı Projesi hazırlık süresi boyunca...

GENEL TOPLANTI
SEKTÖREL TOPLANTI
BİREBİR GÖRÜŞME
ANKET GÖRÜŞMESİ
SAHA ÇALIŞMASI
MASABAŞI ÇALIŞMA

Bizden Haberler