1010 Avenue of the Moon
New York, NY 10018 US.
Mon - Sat 8.00 - 18.00
Sunday CLOSED

KIZILYEG

Kızılhisar Yerel Eylem Grubu (KIZILYEG)

Serinhisar’ın kırsal kalkınmasının yerelde yaşayan topluluklar aracılığıyla gerçekleştirilmesi ve bu toplulukların harekete geçirilmesi için oluşturulan Leader Yaklaşımı’nı hayata geçirmek amacıyla Serinhisar’da kurulan Yerel Eylem Grubu’dur.

Vizyon

İlçemizin potansiyelini açığa çıkararak, gelecek yıllara altyapısı güçlü, refah seviyesi yükselmiş, ticareti güçlenerek artmış, adından daha sık söz ettiren ve bilinirliği daha yüksek bir ilçe haline gelme konusunda kalıcı ve katma değerli çalışmalar yapmak amacıyla bir aradayız.

Misyon

Tüm çalışmalarımız süresince; her an erişilebilir, şeffaf, hesap verebilir, doğru ve hızlı bilgi sunan, tüm paydaşlara ve üyelere eşit mesafede hizmet sunan bir dernek olarak faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz.