Kızılhisar Yerel Eylem Grubu (KIZILYEG)

Serinhisar’ın kırsal kalkınmasının yerelde yaşayan topluluklar aracılığıyla gerçekleştirilmesi ve bu toplulukların harekete geçirilmesi için oluşturulan IPARD Leader Yaklaşımı’nı hayata geçirmek amacıyla Serinhisar’da kurulan Yerel Eylem Grubu’dur.

Vizyonumuz

İlçemizin potansiyelini açığa çıkararak, gelecek yıllara altyapısı güçlü, refah seviyesi yükselmiş, ticareti güçlenerek artmış, adından daha sık söz ettiren ve bilinirliği daha yüksek bir Serinhisar haline gelme konusunda kalıcı, yenilikçi ve katma değerli çalışmalar yapmak amacıyla bir aradayız.

Misyonumuz

Leblebicilik, Bıçakçılık ve Hayvancılık sektörlerine öncelik vererek; ilçemizdeki üreticilerimiz, kadınlarımız ve gençlerimiz için katma değer yaratan projeler üreteceğiz.

Hedeflerimiz

Üretimde verimliliği artırmak, üreticiden tüketiciye doğrudan satışın hacmini büyütmek, yeni gelir kaynakları oluşturmak ve ilçemizdeki sosyal yaşamı canlandırmayı hedefliyoruz.

Değerlerimiz

Çalışmalarımız süresince; her an erişilebilir, şeffaf, hesap verebilir, doğru ve hızlı bilgi sunan, tüm paydaşlara ve üyelere eşit mesafede hizmet sunan bir dernek olacağız.

Logomuz

Logomuz; ilçemiz Serinhisar’ın ve Leader Projesi için hazırladığımız Yerel Kalkınma Stratejisi’nin ana unsurları olan üç sektörü temsil ediyor:
Leblebicilik – Bıçakçılık – Hayvancılık

Turuncu petek Leblebicilik sektörü
Gri petek Bıçakçılık sektörü
Yeşil petek Hayvancılık sektörü

Birbiri ile iç içe geçmiş petekler; ilçemizin arı gibi çalışkan insanlarından ve ilçemizdeki üç ana geçim kaynağının birbirleri ile ilişkilerinden ilham alınarak çizildi.