Avrupa Birliği Leader Yaklaşımı desteği AB mevzuatı gereği Yerel Eylem Grupları’na (YEG) verilecektir.

Yerel Eylem Grubu (YEG); kırsal toplulukların kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak kurulmuş derneklerdir. Dernek Yönetim Kurulu’nda en az %20’lik kesim kamu (yerel otoritelerin) temsilcilerinden olmalı, bununla birlikte ulusal kanunlara uygun olarak tanımlanan kamu kurumu temsilcileri veya tek bir çıkar grubunun oy hakkı %50’den fazla olmamalıdır. YEG’lerin yönetim kurulunda yaş çeşitliliği ve cinsiyet eşitliği sağlanmalıdır. Yönetim Kurulu’nda en az bir kadın üye ve 25 yaş veya altında en az bir genç üye yer almalıdır.

Yerel Eylem Grubu (YEG), hazırladığı Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) doğrultusunda tüm kalkınma sürecini yönetir.