IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir.

IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Leader Yaklaşımı, kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek sureti ile kırsal politikaları geliştirmek için çok değerli bir tedbirler bütünüdür.

Avrupa Birliği’nde 1991 yılından bu yana uygulanan yaklaşım, kırsal sorunlar için yenilikçi çözümler üretilmesini teşvik etmekte ve yerel toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir görev üstlenmektedir

Serinhisar’ın kırsal kalkınmasının yerelde yaşayan topluluklar aracılığıyla gerçekleştirilmesi ve bu toplulukların harekete geçirilmesi için oluşturulan Leader Yaklaşımı’nı hayata geçirmek amacıyla Serinhisar’da kurulan Yerel Eylem Grubu’dur.

KIZILYEG Yönetimi; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla, AB mevzuatına ve ilgili kanun hükümlerine uygun olarak kurulmuş derneklerdir.

Dernek Yönetim Kurulu’nda en az %20’lik kesim kamu temsilcilerinden olmalı, bununla birlikte ulusal kanunlara uygun olarak tanımlanan kamu kurumu temsilcileri veya tek bir çıkar grubunun oy hakkı %50’den fazla olmamalıdır. YEG’lerin yönetim kurulunda yaş çeşitliliği ve cinsiyet eşitliği sağlanmalıdır. Yönetim Kurulu’nda en az bir kadın üye ve 25 yaş veya altında en az bir genç üye yer almalıdır.

Serinhisar’da yaşayan ya da Serinhisarlı olan herkes derneğimize üye olabilir.

KIZILYEG’e üye olarak; ilçemizin kalkınması için çıkacağımız yolda sen de varlığınla destek olabilir, KIZILYEG’in düzenleyeceği tüm etkinlik ve organizasyonlara fikirlerinle ve katılımınla destek verebilirsin.