Duyurular

Proje Yöneticisi ve Proje Uzmanı arıyoruz.

İş Açıklaması

Kızılhisar Yerel Eylem Grubu (KIZILYEG)
Serinhisar’ın (Denizli) kırsal kalkınmasının yerelde yaşayan topluluklar aracılığıyla gerçekleştirilmesi ve bu toplulukların harekete geçirilmesi için oluşturulan Avrupa Birliği Leader Tedbiri Yaklaşımı’nı hayata geçirmek amacıyla kurulan Yerel Eylem Grubu’dur.

Yerel Eylem Grubu (YEG) MÜDÜRÜ (1 Kişi)

Derneğimizin onaylanmış Yerel Kalkınma Stratejisinin gerektirdiği iletişim, yerel halk ve kurumların harekete geçirilmesi, tanıtım ve idari iş ve işlemlerini yerine getirilmesini sağlamak, ayrıca Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri yerine getirmek üzere Müdür istihdam edilecektir.

YEG’in yerel kalkınma stratejisinin yürütülmesi ile ilgili tüm faaliyetlerinin koordine edilmesi, bilgilendirme ve tanıtımların yapılması, ilgililere bilgi ve eğitimlerin verilmesi, tanıtım ve bilgilendirme dokümanlarının hazırlanması, yıllık uygulama raporlarının hazırlaması ve planların uygulamalarının değerlendirilmesi, personel hizmetlerinin planlanması, koordinasyonu ve gözetimi, projeler için tavsiye mektubu oluşturulması, yapılan/planlanan faaliyetlerin dokümantasyon ve arşivleme hizmetleri, gerekli ekipman ve malzemelerin tedarik işlemleri, envanter stoklarının kaydı, bakımı ve ilgili bakanlık ile TKDK tarafından istenen tüm bilgi ve belgeleri hazırlama işlerinden sorumludur.

Yerel Eylem Grubu (YEG) UZMANI (1 Kişi)

Derneğimizin onaylanmış yerel Kalkınma Stratejisi kapsamındaki faaliyet ve projelerin gerektirdiği hazırlık, organizasyon ve benzeri diğer teknik görevlerin yerine getirilmesini sağlamak üzere Uzman istihdam edilecektir.

YEG faaliyetlerinin belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi, hedeflenen sonuçların gerçekleşmesini sağlamak ve gerçekleştirilen işlemleri koordine edilmesi, bilgilendirme ve tanıtımların yapılması, ilgililere bilgi ve eğitimlerin verilmesi, tanıtım ve bilgilendirme dokümanlarının hazırlanması, yıllık uygulama raporlarının hazırlaması ve planların uygulamalarının değerlendirilmesi, personel hizmetlerinin planlanması, koordinasyonu ve gözetimi, projeler için tavsiye mektubu oluşturulması, proje hazırlama, uygulanma ve izleme süreçlerini yönetimi, gelen/giden evrakla ilgili işlemlerin yapılması, ödeme talebi paketlerinin hazırlanması ve sunulması, gerekli durumlarda, destek personelinin görevlerinin yerine getirilmesi, faaliyetlerle ilgili bilgileri hazır tutulması, raporların ve resmi belgelerin hazırlanması, belgelerin ve bilgileri sunulması, işle ilgili mevzuatın düzenli olarak takip edilmesi işlerinden sorumludur.

Genel Koşullar

 • Kamu haklarından mahrum bırakılmamış ve yüz kızartıcı suçlar ile devlet güvenliği ve anayasal düzen aleyhine işlenmiş suçlardan hüküm giymemiş olmak (Belge-A3 Adli Sicil Kaydı)
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak (Belge-A4 Sağlık Raporu)

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

YEG MÜDÜRÜ (Başvuru formu için tıklayın.)

Aranan Özellikler

 • Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak. (Belge-A1 Lisans diploması)
 • En az 1 yıl yöneticilik yapmış olmak. (Belge-A2 İlgili işyeri/kurumdan alınan ve adayın en az 1 yıl yöneticilik (müdür, koordinatör, başkan vb.) yaptığını gösteren yazı.)

Tercih Kriterleri

 • IPARD Programı, LEADER Yaklaşımı, Kırsal Kalkınma Programları, Proje Danışmanlığı gibi konularda düzenlenen eğitimlere katılmış olmak.(Belge-T1 Katılım/Sertifika Belgesi) 15 PUAN
 • 1 yıllık yöneticilik deneyiminin YKS öncelikleri ile ilgili bir iş kolunda veya proje hazırlama ya da uygulama gibi konularda olması (Belge-T2 Proje Deneyimi Belgesi) 15 PUAN
 • Yabancı Dil Sınavı (YDS) en az D seviyesinde olması veya eşdeğeri seviyede İngilizce bilme (Belge-T3 Yabancı Dil Belgesi) 15 PUAN
 • En az 1 yıldır Denizli Serinhisar’da ikamet ediyor olması veya YKS hazırlık faaliyetlerinde çalışmış olma (Belge-T4 İkametgâh Belgesi) 15 PUAN
 • İletişim kurma, etkin dinleme, ifade ve temsil yeteneği, özel yetenekler ve bunlar gibi Yerel Kalkınma Stratejisi uygulaması için önemli niteliklere sahip olmak.(Mülakat) 40 PUAN

YEG UZMANI (Başvuru formu için tıklayın.)

Aranan Özellikler

 • Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından veya 2 yıllık meslek yüksekokullarından mezun olmak. (Belge-A1 Lisans diploması/Yüksekokul diploması)
 • En az 1 yıllık genel iş tecrübesine sahip olmak. (Belge-A2 İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı)

Tercih Kriterleri

 • IPARD Programı, LEADER Yaklaşımı, Kırsal Kalkınma Programları, Proje Danışmanlığı gibi konularda düzenlenen eğitimlere katılmış olmak.(Belge-T1 Katılım/Sertifika Belgesi) 15 PUAN
 • 1 yıllık iş deneyiminin YKS öncelikleri ile ilgili bir iş kolunda veya proje hazırlama ya da uygulama gibi konularda olması (Belge-T2 İş ve Proje Deneyimi Belgesi) 15 PUAN
 • İkametgâhının Denizli Serinhisar’da olması veya YKS hazırlık faaliyetlerinde çalışmış olması. (Belge-T4 İkametgâh Belgesi) 15 PUAN
 • Adayın 30 yaşını geçmemiş olması veya kadın olması. (Belge-T5 Kimlik Belgesi) 15 PUAN
 • İletişim kurma, etkin dinleme, ifade ve temsil yeteneği, özel yetenekler ve bunlar gibi Yerel Kalkınma Stratejisi uygulaması için önemli niteliklere sahip olmak. (Mülakat) 40 PUAN

Başvuru

 • Başvurular 15.08.2020 tarihine kadar bilgi@kiyeg.org adresine yapılacaktır.
 • Aday, başvurmak istediği pozisyona ait başvuru formunu; eksiksiz, fotoğraflı ve imzalı olarak bilgi@kiyeg.org adresine göndererek başvuruda bulunabilir.
 • Genel Koşullar ve Aranan Özellikler başlıkları altında belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları ve belgeleri eksik/hatalı adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Aranan özelliklere sahip adaylar “Serinhisar Gençlik ve Kültür Merkezi Kat:Z No:11 Serinhisar / Denizli” adresindeki proje ofisine mülakat görüşmesine davet edileceklerdir.
 • İşe alımı yapılan aday ile yedek olarak belirlenen aday www.kiyeg.org sitesinde ilan edilecektir.
 • İş tanımı ve işe alım süreci ile ilgili tüm sorularınızı bilgi@kiyeg.org adresine yöneltebilirsiniz.