Duyurular

TKDK Çağrı İlanı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 14 Ocak 2022 tarihinde Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) Tedbiri için 11’inci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. İlgili çağrı ilanına Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun www.tkdk.gov.tr web adresinden ulaşılabilir.

Bilindiği üzere yatırımın kabul edilmiş bir Yerel Kalkınma Stratejisi’ne dayanması durumunda ilgili yatırım 302 tedbiri sıralama kriterleri kapsamında 10 puan alacaktır. 11. Çağrı ilanına ilişkin uygunluk kriterleri https://www.tkdk.gov.tr/Content/File/Duyuru/files/IPARD%20II%20Onbirinci%20Ba%c5%9fvuru%20%c3%87a%c4%9fr%c4%b1%20%c4%b0lan%c4%b1(3).pdf linkinde yer alan Başvuru Çağrı Rehberinde açıklanmıştır. İlgili kriterleri taşıyan ve derneğimizin Yerel Kalkınma Stratejisi’nin uygulama alanı içinde yatırım yapmayı planlayan potansiyel başvuru sahipleri derneğimize Tavsiye Mektubu almak üzere başvuru çağrısının kapandığı 16 Şubat 2022 (Yapım İşi İçeren Başvurular için 23 Mart 2022) tarihine kadar başvuruda bulunabilirler.

Tavsiye Mektubu başvurusunda bulunacak başvuru sahiplerinin aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

  • Tavsiye Mektubu başvurusu derneğimize yapılacaktır.
  • Tavsiye Mektubu başvurusu en geç başvuru çağrı ilanının kapandığı 16 Şubat 2022 (Yapım İşi İçeren Başvurular için 23 Mart 2022) tarihine kadar yapılmalıdır.
  • Tavsiye Mektubu sadece yatırımın uygulama adresinin Yerel Kalkınma Stratejimizin uygulama alanında (Serinhisar ilçesi sınırlarında) bulunan yatırımlar için verilebilmektedir.
  • Tavsiye mektubu için başvurulan yatırım konusu aşağıda belirtilen Yerel Kalkınma Stratejimizin öncelik temaları kapsamında olmalıdır.

TEMA 1: Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik olarak kaliteli ürünleri, el sanatlarını ve diğer faaliyetleri içeren kısa tedarik zincirlerinin ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesi

TEMA 2: Yerel, doğal ve kültürel kaynakların kullanımına dayalı kırsal turizm ürünlerinin geliştirilmesi

TEMA 3: Topluluğun kültürel ve sosyal yaşamının canlandırılması ve yerel örgütlerin, derneklerin ve STK’ların (kadın grupları dahil) desteklenmesi

TEMA 4: Yerel Eylem Grupları Ağı, örnek uygulamaların paylaşımı, IPARD Programının yaygınlaştırılması ve kırsal kalkınmaya yönelik yeni yaklaşımların öğrenilmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir